مدیر عمومی اجرائیه

 

کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم، اینک به تعداد (1) بست کمبود رتبه چهارم ذیل شامل تشکیل خویش را پس از بازنگری لایحه وظایف آن، جهت استخدام افراد شایسته و مجرب از طریق پروسه رقابت آزاد به سیستم رتب و معاش، با حفظ امتیاز مادی استثنایی سوپراسکیل بست،  در هماهنگی با آن کمیسیون محترم به اعلان رقابتی می گذارد:

 

عنوان بست    : مدیرعمومی اجرائیه

رتبه بست      : 4

ریاست مربوطه:ریاست دفتر مقام

تعداد بست    : یک بست

تاریخ آغازاعلان: 15/4/1398

تاریخ ختم اعلان: 25/4/1398

 

لینک لایحه وظایف مدیر عمومی اجرائیه ریاست دفتر.pdf

فورم  درخواستی بست , 4 خدمات ملکی ، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی.pdf

اشخاص واجد شرایط می توانند از تاریخ نشر اعلان  الی ختم اعلان، به ویب سایت کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی  (icoic.gov.af ) مراجعه نموده، لایحه وظایف بست مورد نظر و فورم مخصوص درخواستی را اخذ و بعد از خانه پری دقیق همراه با تمام اسناد مكمل تحصيلي، تجربي و تابعیت خويش در يك فايل PDF به ايميل آدرس ریاست منابع بشري کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی (hr@icoic.gov.af) ارسال نمايند و همچنان ايميل آدرس بورد تعیینات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی (csc.icoic@iarcsc.gov.af) را در كاپي (CC) داشته باشند.

برای معلومات بیشتر به شماره های0744933359 در تماس شوند.