به مناسبت فرا رسیدنِ ۲۸ اسد ۱۳۹۸ صدمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان.

پخش تصویر به مناسبت فرا رسیدنِ ۲۸ اسد ۱۳۹۸ صدمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان.