سیمینار آگاهی از احکام قانون اساسی برای کارمنـدان ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت برگزار شد.

سیمینار یک روزه آگاهی از احکام قانون اساسی زیر عنوان« قانون اساسی افغانستان و تأمین وحدت ملی»، امروز از سوی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی برای رؤسا،کارمندان و ورشکارانِ ریاست عمومی تربیت بدنی سپورت، در تالار  آن ریاست دایر شد.

در این سیمینار محترم داکتر عبدالروف هروی عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی،محترم حمیدالله "کبیر" معاون فنی و مسلکی ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت، محترم محمد ضیا فرهمند رییس ارتباط و آگاهی از قانون اساسی، و شماری از کارمندان ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت اشتراک داشتند.

محفل با تلاوت آیات کلام الله مجیدآغاز و سپس، محترم حمیدالله "کبیر" معاون فنی و مسلکی ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت، رسماً سیمینار یاد شده را افتتاح کرده و در سخنانش  یاد آور شدکه آگاهی از گزاره ها و احکام قانون اساسی در واقع ضرورت مبرم در خصوص نهادینه شدن فرهنگ قانون گرایی می‌باشد، که خوشبختانه کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی برای حل این مشکل، گام های عملی برداشته است.

سپس داکتر عبدالروف هروی، عضو کمیسیون، آگاهی از قانون اساسی را به عنوان یکی از اصول مهم در نهادینه شدن حاکمیت قانون در جامعه خوانده یاد آور شد که یکی از وظایف عمده‌ی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی آگاهی دهی شهروندان از احکام قانون اساسی می باشد، در ادامه داکتر هروی پیرامون قانون اساسی گرایی در افغانستان  افزود : قانون گرایی در حقیقت از دوران عبدالرحمن خان شروع گردیده باوجودیکه مانند امروز نبوده بلکه شکل سنتی به خود داشت اما بعد از تصویب نظام نامه اساسی در سال ۱۳۰۱ در زمان شاه امان الله خان شکل صحیح و مدرن راه یافته و دوره مشروطیت را تجربه کردیم . که در دورۀ مشروطیت پادشاه همه کاره  نبوده بلکه مطابق قانون و طرزالعمل دارای شرایط و مسئولیت های خاص انجام میدهد و فراتر از قانون پا نمی گزارند و در سال ۱۳۴۳، مشروطیت خواهی و حکومت داری به حالت خوب قرار گرفت و در دورۀ اعلیحضرت ظاهر شاه که مردم و دانشمندان گرد هم آمدند و این قانون اساسی را تصویب نمودند. بعد از آن ما شاهد انقلاب و بن بست های پیایی بودیم و در سال ۱۳۵۲ نظام جمهوری اعلام گردید، قانون اساسی در سال ۱۳۵۵ در دوره حکومت داوود خان نتوانستیم آن دوره مشروطیت را دوباره تجربه کنیم، همچنان داکتر هروی، قانون اساسی سال ۱۳۸۲ را بهترین قانون اساسی در منطقه خواند و یا آورشد که این قانون نماد ارزش های عالی برای ابتاع افغانستان می باشد.

 در ادامه محترم محمد ضیا فرهمند، رییس دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی، نقش قانون اساسی در تأمین وحدت ملی، به‌گونه‌ی مفصل صحبت نموده وپرسش‌های اشتراک کنندگان را در ارتباط به موضوع یادشده پاسخ داده و ابهاماتی که نزد آنان موجود بود، واضح گردید.سیمینار با گفتمان میان اشتراک کننده گان اختتام یافت و درخاتمه داکتر عبدالروف هروی عضو کمیسیون، سیمینار را مثبت ارزیابی کرده وخواهان ادامه همکاری میان دو نهاد گردید.