سیمینار آگاهی از احکام قانون اساسی برای کارمنـدان وزارت دولت در امور رسیده گی به حوادث برگزار شد.

سیمینار یک روزه آگاهی از احکام قانون اساسی زیر عنوان« بررسی قانون اساسی گرایی در صدمین سال استقلال افغانستان»، امروز اول اسد سال روان، از سوی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی برای رؤسا،کارمندانِ وزارت  دولت در امور رسیده گی به حوادث در تالار  آن وزارت  دایر شد.

در این سیمینار محترم داکتر عبدالروف هروی عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی،محترم استاد نجیب آقا "فهیم" وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث، محترم مطیع الله صافی معین مالی واداری وزارت  دولت در امور رسیده گی به حوادث،محترم محمد ضیا فرهمند رئیس ارتباط و آگاهی از قانون اساسی، و شماری از کارمندان آن وزارت اشتراک داشتند.

محفل با تلاوت آیات کلام الله مجیدآغاز و سپس، محترم استاد نجیب آقا "فهیم" وزیر دولت در امور رسیده گی به حوادث رسماً سیمینار یاد شده را افتتاح کرده و در سخنانش  قانون اساسی سال 1382 را مادر قوانین خوانده و از مزایا آن که پیرامون حقوق اساسی ، شهروندان قرار دارد و بر ضرورت حاکمیت قانون در افغانستان تأکید ورزید.

سپس داکتر عبدالروف هروی عضو کمیسیون آمد،آمد سالروز جشن استرداد و استقلال کشور را برای حضار در سیمنیار تبریک گفته و در مورد صیانت از احکام قانون اساسی در ادوار مختلف کشورصحبت های همه جانبه کرده افزود: اگر در تاریخچه  قانون اساسی نظر اندازی شود، در حقیقت آغاز آن  از تصویب نظام نامه اساسی در سال ۱۳۰۱ در زمان شاه امان الله خان شکل صحیح و مدرن را با خود داشته، حدود و صلاحیت های هر اداره را مشخص کرده است همجنان در دروره حکومت داکتر نجیب الله، نهاد های صیانت کننده عرض وجود کرده که در سال 1366 قانون اساسی به تصویب رسید و تا سال 1369 نیز بر آن تأکید صورت گرفت که مطابق آن شورای قانون اساسی به فعالیت آغاز کرد و از قوای سه گانه نظارت به عمل میآورد.

همچنان داکتر هروی، در مورد روش های صیانت از قانون را که یکی قضایی و دومی سیاسی است برای حضار در سیمینار به تفصیل بیان کرد و قانون اساسی سال ۱۳۸۲ را بهترین قانون اساسی در منطقه خواند و یا آورشد که این قانون نماد ارزش های عالی برای ابتاع افغانستان می باشد.

 در ادامه محترم محمد ضیا فرهمند، رئیس دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی، پیرامون شاخص های قانون اساسی گرایی در جهان، به‌گونه‌ی مفصل صحبت نموده و پرسش‌های اشتراک کنندگان را در ارتباط به موضوع یادشده در مورد 4 شاخص عمده قانون اساسی گرایی، پاسخ ارائه کرد. در خاتمه محترم لطف الله " رحیمی" متخصص دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی، پیرامون بررسی حقوق اساسی اتباع در فانون اساسی، برای حضار در سیمینار معلومات ارائه کرد.

سیمینار با گفتمان میان اشتراک کننده گان اختتام یافت و درخاتمه مطیع الله صافی معین مالی و اداری وزیر دولت در امور حوادث ، سیمینار را مثبت ارزیابی کرده وخواهان ادامه همکاری میان دو نهاد گردید.