قضاوتیار محمدعارف حافظ، عضو کمیسیون

به نام خدا!

بیوگرافی محترم قضاوتیار محمدعارف حافظ، عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی

محترم قضاوتیار محمد عارف حافظ فرزند حاجی محمد داود، در سال 1355هـ.ش در ولسوالی پریان ولایت پنجشیر چشم به جهان گشوده است. نامبرده حافظ قرآن کریم بوده و تحصیلات ابتدایی اش را در مکتب کرپیتاپ ولسوالی پریان ولایت پنجشیر به پایان رسانیده وبعداً جهت ادامه تحصیلات عازم کشور پاکستان گردیده، سند فراغت صنف دوازدهم را ازمدرسه الهجرت پشاور پاکستان در سال 1371 هـ.ش، بدست آورده است.

آقای حافظ پس از اتمام دوره بکلوریا شامل مدرسه امام ابوحنیفه «رح» شهر کابل گردیده وسند فراغت صنف چهاردهم را از مدرسه مذکور درسال 1374 هـ.ش، حاصل نموده است.

وی درسال  1381 هـ.ش، سند لیسانس را  در رشته فقه وقانون دانشکده شرعیات از دانشگاه کابل بدست آورده و درسال 1391 هـ.ش، به هدف ادامه تحصیلات عالی شامل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کابل شده و درسال 1392 در رشته حقوق جزا و جرم شناسی بین­الملل عمومی سند ماستری اش را از دانشگاه مذکور بدست آورده است.

آقای حافظ دوره ستاژ قضایی شانرا درکمیسیون مستقل اصلاحات عدلی وقضایی در سال 1383 هـ.ش، در کابل به پایان رسانیده ، همچنان با سپری نمودن دوره ستاژ قضا به کسب تخصص علوم قضایی نایل  و بر اساس فرمان (156)مورخ 1383/4/23 ریاست جمهوری انسلاک قضایی شانرا  حاصل نموده است.

از قضاوتیار حافظ رساله­های متعددی در امور حقوقی- قضایی به رشته تحریر در آمده که از آن جمله می­توان به عناوین ذیل اشاره کرد:

سیاست جنایی قضایی افغانستان در مورد خشونت علیه زنان (تیزس ماستری )؛

عقد وکالت از دیدگاه فقه وقانون (پایان نامه لیسانس)؛

 طرز رهنمود رسیدگی به دعاوی مدنی در محاکم افغانستان وتبصره های از حقوق بشر«Global rights»؛

 رهنمود کار های عملی در امور قضایی از مرحله کشف جرم الی صدور حکم قطعی ونهایی «Global rights» ؛

سیستم حقوقی افغانستان (منول)؛

 حقوق فامیل (منول) ؛

 حقوق طفل(منول)؛

همچنین مقالات متعددی در خصوص مسائل حقوقی- قضایی،  به قلم آقای حافظ در مجلات معتبر ملی منتشر گردیده که از آن جمله می­توان به مقالات ذیل اشاره کرد:

1.     حق میراث زنان در شریعت اسلام؛

2.      منابع شریعت؛

3.      منابع قانون؛

4.      سن رشد برای اطفال؛

5.      تاریخچه تدوین قوانین؛

6.      زن منحیث قاضی، شاهد ومتضرر؛

7.     ازدواج واحکام آن.

قضاوتیار حافظ در سیمینار­های معتبر بین المللی در کشور­های ترکیه، مصر و مراکش اشتراک ورزیده و در بسیاری از سیمینار­های ملی که از طرف نهاد (USAID)، (Global rights)، (IDLO)در ولایت­های مختلف افغانستان در خصوص مسائل، حقوق بشر، حقوق زنان در اسلام و قوانین ملی  برگزار گردیده، به صفت مربی اشتراک ورزیده است.

آقای حافظ از مدت پانزده سال بدین سو در بخش­های مختلف خدمت نموده است. وی مدتی در دانشکده­­های حقوق و علوم سیاسی و شرعیات دانشگاه کابل و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه البیرونی مشغول تدریس برنامه ستاژ حقوقی دفتر گلوبل رایتس بوده است.

موصوف از سال 1383 بدین­سو به  صفت قاضی و رییس محکمه در محاکم مختلف کشور ایفای وظیفه نموده است که عمده ترین قضایای مدنی و جزایی ذیل را مورد بررسی قرار داده است:

1.      صدور فیصله­ ها وحل وفصل قضایای مدنی در بیشتر از 2000 دو هزار قضیه (حقوق و وجایب اشخاص، احوال شخصیه،  قضایای عقود، میراث، شفع، ملکیت اموال منقول وغیر منقول ، دیون ...)

2.     حل وفصل قضایای جزایی وصدور فیصله ها در بیشتراز 1000 یک هزار قضیه (جزای عمومی، جرایم علیه امنیت ومنفعت عامه،  جرایم تروریستی، جرایم ناشی از جعل و تزویر، جرایم اختلاس وسایر موارد دیگر ).

3.     اجرای وثایق (ابرا خط­ها، اصلاح خط­ها، وصایت خط­ها و وثایق حقوق شهدا و معلولین ...)

موصوف قبل از اینکه به عنوان عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، از پارلمان افغانستان رأی اعتماد بگیرد، به صفت رییس دیوان مدنی محکمه ابتدائیه حوزه دوم شهر کابل ایفای وظیفه می­نمود.

موصوف به تاریخ هفتم جدی 1394 پس از اخذ 131 رأی اعتماد از اصلِ 187 رأی، از ولسی جرگه افغانستان و بر مبنای حکم شماره(118 ) مورخ 10/10/1394 مقام ریاست جمهوری در بست خارج رتبه به عنوان عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، انتخاب گردید.