گزارشات دیپارتمنت

گزارشات دیپارتمنت طی سال 1396

 • گزارش ازنحوه تدویرسمینار آگاهی از قانون اساسی تحت عنوان (بررسی حقوق اساسی اتباع در قانون اساسی افغانستان)درولایت فراه.pdf
 • گزارش ازنحوه تدویرسمینار آگاهی از قانون اساسی تحت عنوان (گفتمان صیانت ازقانون اساسی درافغانستان)درپوهنځی زراعت پوهنتون کابل.pdf 

 • گزارش ازنحوه تدویرسمینار آگاهی از قانون اساسی تحت عنوان (حقوق اساسی اتباع در قانون اساسی افغانستان) در ولایت سمنگان.pdf

 • گزارش ازنحوه تدویرسمینار آگاهی از قانون اساسی تحت عنوان (حقوق اساسی اتباع در قانون اساسی افغانستان) در ولایت بلخ.pdf

 • گزارش سمینار " گفتمان صیانت از قانون اساسی در افغانستان" در پوهنتون غرجستان.pdf

 • گزارش ازنحوه تد ویرسمینار آگاهی از قانون اساسی تحت عنوان ( گفتمان صیانت ازقانون اساسی درافغانستان )درپوهنتون خصوصی سید جمال الدین افغان.pdf

 • گزارش ازنحوه تد ویرسمینار آگاهی از قانون اساسی تحت عنوان (گفتمان صیانت از قانون اساسی در افغانستان )در موسسه تحصیلات عالی خصوصی افغانستان .pdf 

 • په ميدان وردک ولايت کې « د اساسی قانون کی د اتباعو حقونو څخه ملاتړ » تر سرليک لاندې د اساسي قانون د پوهاوي سيمينار ريپورټ .pdf

 • گزارش ازنحوه تد ویرسمینار آگاهی از قانون اساسی تحت عنوان (گفتمان صیانت از قانون اساسی درافغانستان)درتالاردارالمعلمین خصوصی طلوع دانش 


 • گزارش مکمل از سمینار آگاهی از قانون اساسی تحت عنوان حمایت از حقوق اساسی اتباع در قانون اساسی در ولایت بدخشان..pdf

 

 • گزارش مکمل از سمینار آگاهی از قانون اساسی  در وزارت تجارت وصنایع..pdf
 • گزارش مکمل از سمینار آگاهی از قانون اساسی در ریاست امور زنان ولایت کابل.pdf
 • گزارش مکمل از سمینار آگاهی از قانون اساسی تحت عنوان جلب حمایت از قانون اساسی در ارگانهای محلی  ولایت پروان.pdf

 • گزارش مکمل از سمینار آگاهی از قانون اساسی تحت عنوان (قانون اساسی وحقوق شهرونده) در جمعیت هلال احمر..pdf
 • گزارش مکمل از سمینار آگاهی از قانون اساسی در وزارت فواید عامه.pdf
 • گزارش مکمل از سمینار آگاهی از قانون اساسی در ولسوالی سروبی ولایت کابل.pdf

 

گزارشات دیپارتمنت طی سال 1395

گزارشات دیپارتمنت