بیوگرافی رئيس

بیوگرافی مختصر رئیس

شهرت:

نام و تخلص: سيد احمد ضياء «خلالي»

نام پدر: سيد ناصر

تخلص فامیلی : خلالی

تاريخ و محل تولد: 1347 خورشيدي

حالت مدنی : متأهل .

سکونت اصلی : ولايت تخار.

سکونت فعلی : ولایت کابل ، ناحیة نهم ، مکروریان سوم.

ایمیل آدرس : zia_khilali@ yahoo.co.

تحصيلات

درجه تحصيل:  ليسانس

رشتة تحصیل : شرعیات

موسسه تحصيلي: پوهنتون دعوت و جهاد «پيشاور- پاكستان»

كورس هاي آموزشي:

كورس لسان انگيسي و كمپيوتر به مدت شش ماه از سوي موسسه    A.I.M.S  مربوط UNDP

كورس ارتقاي ظرفيت داخل خدمت به مدت شش ماه از سوي كميسيون مستقل اصلاحات اداري وخدمات ملكي

آشنايي با لسان هاي ملي و خارجي:

 دری -  ازبکی - پشتو  (عربي- انگليسي 70 فيصد).

مهارت ها:

تنظیم ورهبری مجالس کاری وجمع بندی آن .

تهیة مقالات علمی وتحقیقی

آشنايي با پروگرام هاي ویندوز ، ورد ، پاور پاینت كمپيوتر و انترنت.

ديزاين، ويراستاري و صفحه آرايي كتب و مجلات.

سوابق كاري:

  • از سال 1372 الي 1374 به صفت رئيس اسناد و ارتباط وزارت شهدا و معلولين..
  • از سال 1375 الي 1378 معلم در مكتب امام غزالي واقع در پيشاور پاكستان.
  • از سال 1378 الي ختم 1380 استاد در پوهنتون افغان مقيم پاكستان.
  • از سال 1380 الي 1389 عضو هیئت تحریر هفته نامة پامیر
  • ازسنبلة 1390 تاکنون کارمند کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی .