بیوگرافی رئيس

                       زندگی نامه مختصر محمد نادر علم رئیس دیپارتمنت نظارت از تطبیق                         

  قانون اساسی در مؤسسات و سازمانهای غیر دولتی

 

 

 

  محمد نادر علم فرزند محمد طاهرعلم در سال 1354 هجری شمسی در ولایت کابل دیده به جهان گشوده ، تعلیمات ابتدایی و متوسطه  را در مکتب متوسطه زلیخا و دوره ثانوی را به درجه بکلوریا در مدرسه عالی حضرت امام ابو حنیفه ( رح ) در سال 1374 هجری  شمسی و تحصیلات عالی را در رشته حقوق و علوم سیاسی پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل به پایان رسانیده است .

   موصوف در زمینه علوم کتابداری، مسوده نویسی تقنینی، ساخت و دیزاین دیتابیس های مختلف از جمله دیتابیس کتابخانه یی، اداری و مالی، بخش های اختصاصی و مسلکی و علوم اطلاع رسانی، پروگرام های آفس، دیزایننگ و رسانه یی کمپیوتر در داخل و خارج از کشور آموزش دیده است.

  محمد نادر علم جهت فراگیری دوره های آموزشی و اشتراک در سمینار ها و ورکشاپ ها در کشور های  ایران ، پاکستان، هندوستان ، دوبی، ترکیه و مراکش سفر نموده و تصدیق نامه ها به دست آورده است.

  همچنان موصوف مدت 16 سال را به حیث کارمند در مربوطات دولت ایفای وظیفه نموده و طی این مدت سمت های  مانند مدیر تدریسی  پوهنحًی علوم وترنری پوهنتون کابل ، مدیر اداری کتابخانه  مرکزی پوهنتون کابل ، آمر شعبه کتلاگ کتابخانه مرکزی پوهنتون کابل ، مدیر کتابخانه شورای ملی و مدیر عمومی کتابخانه و آرشیف پارلمانی شورای ملی و اکنون ریاست دیپارتمنت امور نظارت از تطبیق قانون اساسی در مؤسسات و سازمانهای غیر دولتی، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را بعهده دار د .

  نامبرده  به زبان های دری و پشتو روان صحبت میکند و به زبان های انگلیسی ، عربی و  اردو   بلدیت دارد.

مکافات:

دریافت تحسین نامه از طرف ریاست پوهنتون کابل.

در یافت تحسین نامه از طرف ریاست پوهنحًی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل.

دریافت تحسین نامه از طرف ریاست عمومی دارالانشای ولسی جرگه.

دریافت تقدیر نامه ها از طرف ریاست عمومی دارالانشای ولسی جرگه.

دریافت تقدیر نامه از طرف نیابت دوم مشرانو جرگه.

دریافت مدال افتخار از طرف ریاست عمومی دارالانشای ولسی جرگه.